Hoppa till innehållet
Flingster » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår sekretesspolicy uppdaterades senast och publicerades den 1 juli 2020.

Det styr integritetsvillkoren för vår webbplats, som finns på Flingster. Alla termer med versaler som inte definieras i vår integritetspolicy har betydelsen som anges i våra allmänna villkor som finns tillgängliga på https://flingster.online/terms-and-conditions/

Din integritet

Flingster följer alla lagkrav för att skydda din integritet. Vår sekretesspolicy är ett juridiskt uttalande som förklarar hur vi kan samla in information från dig, hur vi kan dela din information och hur du kan begränsa vår delning av din information. Du kommer att se villkor i vår integritetspolicy som är stora. Dessa termer har betydelser som beskrivs i avsnittet Definitioner nedan.

Definitioner

"Icke-personlig information" är information som inte är personligt identifierbar för dig och som vi automatiskt samlar in när du går in på vår webbplats med en webbläsare. Det kan också innehålla allmänt tillgänglig information som delas mellan dig och andra.

"Personligt identifierbar information" är icke-offentlig information som är personligt identifierbar för dig och som erhålls för att vi ska kunna tillhandahålla dig på vår webbplats. Personligt identifierbar information kan innefatta information som ditt namn, e-postadress och annan relaterad information som du tillhandahåller oss eller som vi får om dig.

Information vi samlar in

I allmänhet kontrollerar du mängden och typen av information du tillhandahåller oss när du använder vår webbplats.

Som besökare kan du surfa på vår webbplats för att få veta mer om vår webbplats. Du är inte skyldig att förse oss med någon personligt identifierbar information som besökare.

Datorinformation insamlad

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in viss datorinformation genom att din mobiltelefon eller webbläsare interagerar med vår webbplats. Sådan information betraktas vanligtvis som icke-personlig information. Vi samlar även in följande:

 • Cookies - Vår webbplats använder "cookies" för att identifiera de områden på vår webbplats som du har besökt. En kaka är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att anpassa innehållet som du ser på vår webbplats. De flesta webbläsare kan ställas in för att inaktivera användningen av cookies. Men om du inaktiverar cookies kanske du inte kan komma åt funktionaliteten på vår webbplats korrekt eller alls. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.
 • Spårningsverktyg från tredje part – Vi använder också spårningsverktyg från tredje part för att förbättra prestandan och funktionerna på vår webbplats. Dessa spårningsverktyg från tredje part är utformade för att endast samla in icke-personlig information om din användning av vår webbplats. Du förstår dock att sådana verktyg skapas och hanteras av parter utanför vår kontroll. Som sådan är vi inte ansvariga för vilken information som faktiskt fångas upp av sådan tredje part eller hur sådan tredje part använder och skyddar den informationen.
 • Vi använder remarketing med Google Analytics för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår webbplats. Vi och våra tredjepartsleverantörer, som Google, använder förstapartscookies (som Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookien) för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats.
 • Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings. Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.
 • Automatisk information – Vi tar automatiskt emot information från din webbläsare eller mobila enhet. Denna information inkluderar namnet på webbplatsen från vilken du gick in på vår webbplats, om någon, samt namnet på webbplatsen som du är på väg till när du lämnar vår webbplats. Denna information inkluderar även IP-adressen till din dator/proxyserver som du använder för att komma åt Internet, din Internet-webbplatsleverantörs namn, webbläsartyp, typ av mobil enhet och datoroperativsystem. Vi använder all denna information för att analysera trender bland våra användare för att hjälpa till att förbättra vår webbplats.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi får från dig enligt följande:

 • Anpassa vår webbplats – Vi kan använda den personligt identifierbara information som du ger oss tillsammans med all datorinformation vi får för att anpassa vår webbplats.
 • Dela information med affiliates och andra tredje parter – Vi säljer, hyr ut eller på annat sätt tillhandahåller din personligt identifierbara information till tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan tillhandahålla din personligt identifierbara information till dotterbolag som tillhandahåller tjänster till oss med avseende på vår webbplats (dvs. betalningsprocessorer, webbhotellföretag, etc.); sådana dotterbolag kommer endast att få information som är nödvändig för att tillhandahålla respektive tjänster och kommer att vara bundna av sekretessavtal som begränsar användningen av sådan information.
 • Dataaggregation – Vi behåller rätten att samla in och använda all icke-personlig information som samlas in från din användning av vår webbplats och samla in sådan data för intern analys som förbättrar vår webbplats och tjänst samt för användning eller återförsäljning till andra. Inte vid något tillfälle ingår din personligt identifierbara information i sådana datasammanställningar.
 • Lagligt erforderliga utlämnande av information – Vi kan vara juridiskt skyldiga att avslöja din personligt identifierbara information, om sådan utlämnande är (a) krävs enligt stämning, lag eller annan juridisk process; (b) nödvändiga för att bistå brottsbekämpande tjänstemän eller statliga verkställande organ; (c) nödvändigt för att utreda överträdelser av eller på annat sätt genomdriva våra juridiska villkor; (d) nödvändigt för att skydda oss från rättsliga åtgärder eller anspråk från tredje part inklusive dig och/eller andra medlemmar; och/eller (e) nödvändigt för att skydda de juridiska rättigheterna, personliga/fasta egendomar eller personlig säkerhet för Flingster, våra användare, anställda och dotterbolag.

Skydda ditt barns integritet

Vår webbplats är inte utformad för att användas av någon under 13 år ("Barn"), även om vi inser att vi kan ha ett barnförsök att göra köp via vår webbplats. Vi verifierar inte våra användares ålder och har inte heller något ansvar för att verifiera en användares ålder. Om du är ett barn, vänligen sök tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan du använder vår webbplats. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn använder vår webbplats, kontakta oss för att ta bort ditt barns konto; vi förbehåller oss rätten att be dig om verifiering av din relation till barnet innan vi uppfyller en sådan begäran. Om vi upptäcker att ett barn har skapat ett konto på vår webbplats kommer vi omedelbart att radera kontot så snart vi upptäcker det, vi kommer inte att använda informationen för något syfte och vi kommer inte att lämna ut informationen till tredje part. Men som förälder till ett sådant barn förstår du att du är juridiskt ansvarig för alla transaktioner som skapas av barnet.

Information om dina dataskyddsrättigheter enligt General Data Protection Regulation (GDPR)

För syftet med denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för din personliga information.

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), beror vår rättsliga grund för att samla in och använda din personliga information, som beskrivs i denna integritetspolicy, på den information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver utföra ett avtal med dig, till exempel när du använder våra tjänster
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen ligger i vårt legitima intresse och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningshanteringsändamål
 • För att följa lagen

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera de personuppgifter vi har om dig
 • Rätten till rättelse
 • Rätten att göra invändningar
 • Rätten till begränsning
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätten att återkalla samtycke

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

"Sälj inte min personliga information" Meddelande för Kaliforniens konsumenter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien rätt att:

 • Begär att ett företag som samlar in en konsuments personuppgifter avslöjar de kategorier och specifika delar av personuppgifter som ett företag har samlat in om konsumenter.
 • Begär att ett företag raderar eventuella personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.
 • Begär att ett företag som säljer en konsuments personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår direkta kontroll. Dessa webbplatser kan ha sina egna policyer angående integritet. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för länkade webbplatser och tillhandahåller dessa länkar enbart för bekvämlighet och information för våra besökare. Du kommer åt sådana länkade webbplatser på egen risk. Dessa webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy. Du bör kontrollera sekretesspolicyn, om någon, för dessa enskilda webbplatser för att se hur operatörerna av dessa tredjepartswebbplatser kommer att använda din personliga information. Dessutom kan dessa webbplatser innehålla en länk till webbplatser för våra dotterbolag. Våra dotterbolags webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy, och du bör kontrollera deras individuella integritetspolicy för att se hur operatörerna av sådana webbplatser kommer att använda din personliga information.

Vår e-postpolicy

Våra dotterbolag och vi följer till fullo nationella lagar angående SPAM. Du kan alltid välja bort att ta emot ytterligare e-postkorrespondens från oss och/eller våra dotterbolag. Vi samtycker till att vi inte kommer att sälja, hyra ut eller byta ut din e-postadress till någon icke-ansluten tredje part utan din tillåtelse.

Användarnas samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker användaren till vår integritetspolicy.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Du bör läsa denna sekretesspolicy ofta. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kan vi meddela dig på vår webbplats, via ett blogginlägg, via e-post eller på något sätt som vi bestämmer. Metoden vi valde är efter eget gottfinnande. Vi kommer också att ändra datumet "Senast uppdaterad" i början av denna integritetspolicy. Alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy träder i kraft från och med detta senast uppdaterade datum och ersätter alla tidigare integritetspolicyer.